Kredietaanbieders verkleinen de leenruimte

Dat maakten de Vereniging Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) bekend bij de jaarlijkse indexatie van de leennormen op basis van de berekeningen van het Nibud. Het gaat hierbij om consumptief krediet – dus niet de hypotheek. Door bij het vaststellen van de leenruimte rekening te houden met de gestegen prijzen worden klanten beter beschermd tegen schulden die ze niet kunnen betalen, aldus de geldverstrekkers.
Banken en kredietverstrekkers hanteren een leennorm om te berekenen hoeveel iemand kan lenen, zonder in de financiële problemen te komen. De leennorm is dus het bedrag dat je minimaal moet overhouden om van te leven. Om die norm te bepalen kijken kredietverstrekkers naar het inkomen en naar de vaste lasten. Voor het bepalen van de kosten voor levenshoud wordt gekeken naar de jaarlijkse berekeningen van het Nibud.